• کارآفرین برتر استان

معرفی مدیرعامل شرکت اتاکو مهندس محمدزاده به عنوان کارآفرین برتر استان مازندران و تقدیر استاندارمازندران

بازدید:

برگ زرین دیگر در دفتر افتخارات شرکت اتاکو
معرفی مهندس محمدزاده به عنوان کارآفرین برتر استان مازندران و تقدیر استاندارمازندران از ایشان
شرکت اتاکو این موفقیت را به همه همکاران تبریک عرض مینماید.

موجود نیست

ارسال نظر